C Phan Ngọc-Quới
Trường Nữ học Gia-Long, Si Gn
Webmaster: Phan Thiện Chu
updated 2014-12-17

Tributes to C Quới by former students

Events with C Quới: pictures and names

Gia Long, thập nin 60

L

Lớp 1C2, trong buổi lin hoan cuối năm, với c Diệu Lan (gs Php văn) v c Quới (gs Anh văn)
                                                                   Xin cho biết năm no? 196?

Cũng buổi lin hoan đ. Những thiếu nữ trong hnh c
              vẻ đơn giản, v tư v ...đẹp v cng.

Cũng buổi lin hoan đ. Những thiếu nữ trong hnh c vẻ đơn giản, v tư v v cng hạnh phc.
                                                                    Xin cho biết năm no? 196?

Source: http://huynhmai.org/2014/06/23/gia-long-thap-nien-60/
bambooline.gif
Ann Ngọc-Quới Phan home page