Gia đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai
Đám hỏi / Engagement party
Thứ Bảy/Saturday, 15-2-1967
../../55th.jpg

Phan Thiện Châu và Nguyễn Phương-Mai gặp nhau trong cuộc họp mặt Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tại Mỹ
Lễ Chúa Giáng-sinh, ngày 24-12-1966 tại Barat College, Lake Forest, Illinois

Chau and Phuong-Mai met each other at the Christmas gathering of the Vietnamese Catholic Students Association in America
24 December 1966, at Barat College, Lake Forest Illinois


Với bạn hữu ở nhà chị Gia-Khánh, đường R Street, Washington, DC
With our friends at Gia Khánh's apartment on R Street, Washington, DC


Gia-Khánh, Huỳnh Anh, Xuân, Bích, Hiếu, Châu, Phương-Mai, Lộc, Khiết


Trang nhà / Homepage