Phan Thiện Châu & Phương-Mai / Chau & Teresa Phan
Chuyến đi thăm Việt Nam tháng 4 năm 2011 / Visit to Vietnam, April 2011
Cuộc viếng thăm Đức Mẹ La Vang / Visit to Our Lady of La Vang
Lễ Lá, 17-4-2011 / Palm Sunday, April 17, 2011
Nhìn tổng quát đền Đức Mẹ / Panoramic view of the shrine

LaVang_pano-vert.jpg

LaVang_pano_hor2.jpg


Trang chính Viếng thăm Đức Mẹ La Vang
Visit to Our Lady of La Vang home page