Gia Tộc họ Phan gốc Thợ-Đúc, Huế, Thừa Thiên, Việt Nam
Phan clan from Tho Duc parish, Hue city, Thua Thien province, Viet Nam
tu duong top  
 Đại hội Phan Tộc / Phan Clan Reunion
Thứ bảy, 14 tháng 6 năm 2008, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều / Saturday, June 14, 2008, 9 AM to 5 PM
tại hay
gần/at or near San Jose, California

Mục đích / Purposes
  1. Để nhiều thế hệ gia tộc họ Phan và bà con gặp nhau, biết nhau / For many generations of the Phan Clan to meet and get acquainted
  2. Bàn về việc giời mồ mã tổ tiên toàn họ Thợ Đúc / To discuss the question of moving all remains of ancestors of Tho Duc parish
  3. Mừng 350 năm thành lập hội giáo Thợ Đúc / To celebrate the 350th anniversary of the founding of the parish of Thợ Đúc
  4. Mừng 50 năm cha Giuse Phan Thiện Ân làm linh mục  To celebrate the Golden Jubilee of Fr. Joseph Phan Thien An's priesthood
  5. Trao đổi và cập nhật chi tiết về gia phả gia tộc họ Phan gốc Thợ Đúc / To exchange and update genealogical details about the Phan Clan
Chương trình phác họa / Preliminary schedule

  8:30: Sửa soạn / Preparations
  9:00: Thánh Lễ / Mass
10:00: Họp / Meeting
  2:00: Ăn trưa / Dinner

  3:00: Tiếp tục họp; chụp hình / Meeting continued
  4:30: Dọn dẹp / Cleanup
  5:00: Trả phòng / Vacate meeting room


Trang chánh Gia Tộc họ Phan/Homepage of the Phan Clan
Webmaster: Phan Thiện Châu phancity@bellsouth.net
updated 26 march 2008