Các con của (Children of)

Ông Phêrô Phan Văn Khuyên & Bà Mát-ta Lê Thị Phụng

Linh-mục Phao-lồ Phan Ðình Bố
7-2-1897 -- 26-10-1969


Lễ Rửa Tội Phan Mộng Hoàn tại Nhà Thờ Thợ Đúc (củ)
Trên cùng: Chú Hường bồng em Mộng Hoà, Chú Khanh, Anh Ðường
Hàng nhì: Chị Khánh, chị Vĩnh, Bác Án
Hàng thứ ba: chị Hồng, Quới, ?, cô Tôn bồng em Mộng-Hoàn (?), Vinh
Hàng trước: Ân (mặc đồ trắng), anh Ðịnh, Cha Bố, Thanh, ?, ?, Dượng Ðức (chồng Cô Sáu Ðức)
(xây lưng lại) Phan Dân Hiệp
Đám Táng ­ Linh Mục Phan Ðình Bố tại Đất thánh Phan Tộc, Thợ Ðúc (Thành Lồi)

Trang chính gia tộc Phan Văn Khuyên / Homepage of the Phan Van Khuyen Clan
Webmaster: Phan Thiện Châu phancity@bellsouth.net
updated 25 Nov. 2005