Gia-tộc (Clan of)
Matêo Phan Thiện Tuần & Têrêsa Phạm Thị Mỹ

Trang nhà / Homepage of
Linh-Mục Giuse / Rev. Joseph Phan Thiện Ân
Dòng Chúa Cứu Thế (Redemptorist Order, CSsR), Việt Nam

Golden Jubilee of Priesthood
1958 - 1 September - 2008

Thiệp Báo Tin / Announcement card
Những chặng đời / Mileposts of my life
Thu. Phong Linh Mục 01.9.1958 / Ordained priest, 1 September 1958

Thơ cha Ân gởi cho bà con thân hữu nhân dịp lễ Chúa Giáng Sinh 2005

Cha Ân với các chủng sinh Đại Chủng Viện Hà Nội / Fr. Ân with the seminarians of the Grand Seminary of Hanoi
Cha Ân với Đức Tổng Giám Mục Hà Nội / Fr. Ân with the Archbishop of Hanoi (9-2005)Trang nhà/Home page Ông Phan Thiện Tuần