Thơ Phan Thiện Châu gởi cho L.M. Phan Phát Huồn, Trưởng Tộc Họ Phan, Thợ Đúc
Palm Coast, ngày 16-1-2007

Kính gởi L.M. Phan Phát Huồn, Trưởng Tộc Họ Phan, Thợ Đúc

Kính thưa Anh:

Em xin cám ơn Anh có nhã ý hỏi ý kiến em.
Em có đọc lại thơ cha Ân gởi từ Hanoi ngày 28-9-2005, và em có đọc thơ của cha Quí gởi cho Mộng-Hoàn, và thơ từ giữa anh và anh Ân, và vừa nói chuyện xong với chị Quới, thì đây là ý kiến em:

1. Em thấy nên có chỗ vĩnh viển để dời hài cốt tổ tiên, đó là Nhà Thờ Phường Đúc. Vườn Ôn Mệ để lại đã thành tài sản con cháu chú Hường, trước sau gì cũng sẽ bán, và như vậy làm sao có sự bảo tồn vĩnh viển được khi lứa các cháu của Ông Bà Phan Văn Khuyên (các con của các ông Án, Tuần, Hầu, Hường) không còn sống nữa.


2. Nhưng em không đồng ý với cái dự kiến của cha Trần Văn Quí, vì theo như cha Ân, thi` "Cha Quí muốn làm cã một công trình lớn lao, như một viện bảo tàng,
dài đến 50 thước, phí tổn 500 triệu, kéo dài trong một năm, trong khi ngài sắp đổi đi họ khác,thì thấy rất khó thực hiện. Có lẽ ngài nghĩ là sẽ có sự đóng góp dồi dào của bà con ở nước ngoài, điều không phải là dễ, nhất là trong thời buổi này.Trong khi đó họ Thợ Đúc lúc nầy rất it người lại nghèo, và công việc xây dựng lúc này rất căng, vì khắp nơi Nhà Nước xây dựng rất nhiều, tìm thợ xây không phải là dễ, mà công việc kéo dài thì càng tốn, một thành hai: một tỹ đồng! kiếm tiền đâu cho đủ?" Ngoài sáu ngàn đồla (US$6000) đã thu thập, chắc sẽ không lạc quyên được bao nhiêu nữa.

3. Chị Quới và em cùng đồng ý là mình nên làm giống như ở
phía hông Nhà Thờ Chính Tòa Nha Trang có những hộc mồ mã xây ngay vào tường của nền nhà thờ. Vì hiện giờ em không có hình cái tường hông Nhà Thờ Chính Tòa Nha Trang, nên em xin đăng lại đây vài cái hình thấy tại bốn nhà thờ khác nhau ở Bắc Mỹ. Có thể làm sau lưng và hai bên tường móng nhà thờ họ Thợ Đúc. Làm như thế nầy thì giản tiện, mau mắn, ít tốn kém, và vĩnh viển.

Kính chào anh.


Em: Phan Thiện Châu, con út của ông bà Phan Thiện Tuần


Thơ Phan Thiện Châu gởi cho L.M. Phan Phát Huồn, Trưởng Tộc Họ Phan, Thợ Đúc (2)
ChristtheKing columbarium2
columb-boxes columb2.jpg
Columbarium1-300.jpg WinterPark

Trang chính Thơ Từ về việc dời Mồ Mã Tổ Tiên