Phan Ngọc Quới

1087 Highlander Drive

Seaside, California 93955-6239

USA

 

Ngày 07 tháng 6 năm 2007

Kính gởi L.M. Phêrô Trần Văn Quí

Linh Mục Chánh Xứ

Giáo Xứ Trường An Phường Đúc

Huế, Việt Nam

 

Về “Ngôi Nhà Lưu Giữ Hài Cốt Tiền Nhân” tại Giáo xứ Trường An Phường Đúc, Huế

Thư Kính Báo của L.M. Phêrô Trần Văn Quí ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

Kính thưa Cha:

 

Tôi có những câu hỏi sau đây:

1.     Ai sẽ phụ trách cải táng (đào mồ, hỏa táng) và tro sẽ cất giữ ở đâu?

2.     Hộp/hủ để đựng tro?

3.     Kích, thước và vật liệu dùng để đựng tro? Cần được thống nhất.

4.     Ghi chú tên họ, tuổi củ nhữnh hủ/hộp để khỏi lầm lẫn, và để hậu thế có thể t́m và nhận ra, khi có dịp về thăm viếng và t́m nguồn gốc.

5.     Chi phí cho điều nêu lên ở trên.

 

Phần tổ chức và sắp xếp bên trong nhà hài cốt quan trọng hơn là bộ mặt bên ng̣ai. Phần này bức thư (của Linh Mục Trần Văn Quí ngày 25 tháng 12 năm 2006) không thấy bàn đến.

* * *

   Có những đại gia đ́nh đă đi xa từ lâu, và có thể Giáo xứ Trường An Phường Đúc không biết họ, và họ có tiền nhân chôn cất ở Đất Thánh Họ, hưng những gia đ́nh này cũng không biết việc phải dời mồ mă (trong đó có thân nhân của họ). Ai sẽ phụ trách liên lạc/t́m kiếm những gia đ́nh/gia tộc nầy?

   Những người biết nhiều về lịch sử của Giáo xứ và tiền nhân đă khuất th́ có lẽ không c̣n ai hiện nay c̣n cư ngụ tại địa phương.

   Theo tôi biết th́ Đất Thánh hiện tại của họ Thợ Đúc là do ông nội của chúng tôi, là Ông Trùm Phêro Phan Văn Khuyên dâng cúng cho Giáo xứ. V́ thế, trước khi đó, những tiền nhân bên trên đă được an táng bên nghĩa trang, bên kia đường của Đất Thánh.

   Tổ tiên của đại gia tộc họ Phan (nội/ngọai) cũng có tiền nhân được chôn cất ng̣ai Đất Thánh. Không thấy thư của L.M. Trần Văn Quí ngày 25/12/2006 bàn đến việc nầy.

   Tôi rất mong được đóng góp ít ư kiến về việc xây dựng Nhà Lưu Giữ Hài Cốt Tiền Nhân. Dù ở rất xa, nhưng tôi rất quan tâm đến việc cải táng bất đắ dĩ ở địa phương quê nhà, v́ dù cha mẹ chúng tôi không được chôn cất ở đó, nhưng tổ tiên đại gia tộc của chúng tôi c̣n ở đó, ở că hai bên đường.

   Rất mong L.M. Trần Văn Quí cho biết thêm ít tin tức và trả lời những câu hỏi bên trên.

   Xin cám ơn.

   Phan Ngọc Quới

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang chính Thánh Địa Phan Tộc