Từ Đường Phan Tộc
(Phan Clan Ancestral Shrine)
Nhà của Ông Phan Văn Khuyên và Bà Lê Thị Phụng

Cửa ngõ (Gate to Shrine)

Phan Thiện Châu và cháu Francis Phan Thiện Aí từ Mỹ đến thăm Chú Phan Văn Hường và Từ Đường Phan-Tộc ngày 13-7-2000
(Phan Thiện Châu & son Francis Phan Thiện Aí visited Uncle Phan Văn Hường at the Phan Ancestral Shrine, 13 July 2000)
(Hình chụp buỗi sáng: cái ngày trong máy là ngày ở Mỹ/ Date in camera is US Eastern time, photo was taken in the morning)

Bàn thờ (Altar)

Đứng trước bàn thờ tổ tiên: cháu Francis, Châu, chú Hường, cha Ân, chụp ngày 13-7-2000.
(In front of the ancestral altar, Francis Phan Thien Ai and his granduncle Phan Van Huong, taken on 13 July 2000.)


<>
<>Thánh Địa Phan Tộc (Cemetery of the Phan Clan)
<>
Trang chính của Phan Tộc, Thợ Đúc, Huế / Home page of the Phan Clan of  Thợ Đúc, Huế

Webmaster: Phan Thiện Châu phancity@bellsouth.net
updated 25 Nov. 2005