Trang nhà (Home page)
Gia đình/Family of Phan Thiện ChâuThomas Tâm Phan & Francis Aí Phan
(Boston, 2003)
 
Đám hỏi (Engagement party), Valentine's Day 1967

Đám cưới (Wedding), 8 April 1967


Gia-đình (Family of) Phan Thiện Tuần & Phạm Thị Mỹ