Linh-Mục Giuse Phan Thiện Ân, CSsR
Dòng Chúa Cứu Thế/
(Redemptorist Order, CSsR)
Nha Trang, Việt NamVới các chủng sinh Đại Chủng Viện Hà Nội, 6-2005 & 9-2005

With students at the Grand Seminary of Hanoi, June & September 2005


Cha Ân ngồi hàng trước, người thứ 7 từ trái qua phãi (From left to right, Fr. Ân is the 7th person seated at the front row)Trang nhà/Home page Linh-mục Phan Thiện Ân