Linh-Mục Giuse / Rev. Joseph Phan Thiện Ân
Dòng Chúa Cứu Thế/
(Redemptorist Order, CSsR)
Hà Nội, Việt NamVới Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, 9-2005

With the Archbishop of Hanoi, September 2005Trang nhà/Home page Linh-mục Phan Thiện Ân