Anthony Phan Thiện Vinh
Web page by Châu Thiện Phan. This website is under construction, 1 March 2009
Vinh & Châu về thăm nhà, hè 1974 / Vinh & Chau visited Vietnam, summer 1974
74famreu.jpg
Visit to Vietnam, summer of 1974, at Quới's house, Saigon / Về thăm nhà, hè1974, tại nhà chị Quới
Đứng / Standing: Châu, Ân, Vinh, Vĩnh, Xuân, Quới
Ngồi / Seated: Ba Má / Parents, Ông Bà / Mr. & Mrs. Phan Thiện Tuần

../../V&siblgs/V&Chau/V&C-1974-VNa.jpg
Vinh & Châu, Hè/Summer 1974, Huế, Việt Nam

3AnhEm-BaMa-Dube-1974.jpg
3 anh em & Ba Má với Cha Dubé / 3 brothers & parents with Fr. Dubé, Saigon, 7-1974

Trang chính / Home page