Web page by Châu Thiện Phan. This website is under construction, 2 March 2009
Request for pictures: If you have pictures of Vinh, please scan them, reduce them, and e-mail them to Châu with caption and date taken. Thank you.
Please Reload / Refresh each time to see latest version.
Anthony Vinh Phan / Phan Thiện Vinh
Obituary
It is with love and hope for the life to come, that we respectfully notify all relatives and friends that: Our father, grandfather, younger brother, older brother, uncle, and granduncle

Mr. Anthony Vinh Thien Phan, who was born Phan Thiện Vinh, in 1931 in Huế, Viet Nam, oldest son of Mr. and Mrs. Phan Thiện Tuần, was called by God from this life at the West Anaheim Medical Center, Anaheim, CA, on Monday, March 2, 2009, at 10:16 a.m., at the age of 78, having received last rites.

We respectfully request your prayer for the soul of Anthony so that he may soon enjoy the radiance of God in heaven.

The relatives of the deceased:
 • Children of Anthony Vinh Phan and Jean May Wang:
  • Marie-Thérèse (Sue) Phan
  • Holly Phan Darsch Langdon, and daughter
  • Michael Anthony Phan, and sons
  • Mark Alan Phan
  • Mai Quí Phan Dehart, huaband and son
 • Two sisters and two brothers:
  • Mrs. Elizabeth Phan Thị Huệ Vĩnh (and husband, Mr. Hoàng Xuân Thắng, of Seaside, CA), children, grandchildren, and great grandchildren
  • Miss Ann Phan Ngọc Quới (of Seaside, CA),
  • Rev. Fr. Joseph Phan Thiện Ân, CSsR (a Redemptorist priest in Viet Nam), and
  • Mr. Phan Thiện Châu (and wife, Mrs. Teresa Phuong-Mai Phan, of Palm Coast, Florida, and sons).
 • Niece:
  • Mrs. Thuy Tien Hoang (daughter of his late sister, Mrs. Le Xuan Phan and daughters.)
A farewell Mass will be offered at St. Francis Xavier Catholic Church, 1475 La Salle Ave., Seaside, CA, on Sunday, March 22, 2009, at 3 PM.

Please kindly accept this obituary in place of a mailed announcement.
Anyone who has pictures or stories to share about Vinh Phan, please e-mail Châu Thiện Phan, or mail to 45 N. Park Circle, Palm Coast, FL 32137-1609. All pictures will be returned after scanning.Thank you.
Cáo Phó
Trong niềm thương tiếc và hy vọng phục sinh, chúng tôi xin trân trọng kính báo tới quí vị thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần: Thân phụ, ông nội, ông ngoại, em, anh, bác, cậu, ông chú, ông cậu của chúng tôi

Ông Antôn Phan Thiện Vinh (Tony Vinh Phan), sinh năm 1931 tại Phường Đúc, Huế, Việt Nam, là con trai trưởng của Ông Bà Phan Thiện Tuần được Chúa gọi về tại bệnh viện West Anaheim Medical Center, Anaheim, CA, ngày thứ hai, mồng 2 tháng 3 năm 2009 (tức là ngày mồng sáu tháng hai năm Kỷ Sửu) lúc 10 giờ 16 sáng, hưởng thọ 78 tuổi, sau khi đã được chịu các phép bí tích sau cùng trước khi qua đời.

Kính xin quí Cha, quí Tu sĩ, và thân bằng quyến thuộc thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Antôn được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Tang gia đồng khấp báo:
 • Các con của ông Phan Thiện Vinh và bà Jean May Wang là:
  • Marie-Thérèse (Sue) Phan
  • Holly Phan Darsch Langdon và con
  • Michael Anthony Phan và các con
  • Mark Alan Phan
  • Mai Quí Phan Dehart, chồng và con.
 • Các chị em còn sống là
  • Bà Elizabeth Phan Thị Huệ Vĩnh (và chồng Hoàng Xuân Thắng, ở Seaside, và các con, cháu, chắt)
  • Cô Anna Phan Ngọc Quới (ở Seaside, CA)
  • Linh mục Giuse Phan Thiện Ân, CSsR (Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam),
  • Ông Phan Thiện Châu (và vợ Têrêsa Phương-Mai, ở Palm Coast, Florida, và các con).
 • Cháu:
  • Bà Thủy-Tiên Hoàng (con của người chị đã qua đời, Bà Elizabeth Phan Thị Lệ Xuân, và các con cháu.)
Thánh lễ tiễn đưa sẽ được dâng tại nhà thờ St. Francis Xavier, 1475 La Salle Ave., Seaside, CA, vào Chúa nhật 22 tháng 3 năm 2009, lúc 3 giờ chiều.

Cáo phó này xin thay thế thiệp tang.

Bấm vào đây để xem tóm tắt tiểu sử mà Phan Thiện Vinh đánh máy năm1972.
Ai có hình ảnh và chuyện đời của Phan Thiện Vinh, xin liên lạc bằng e-mail hay bằng thơ từ với Phan Thiện Châu, 45 North Park Circle, Palm Coast, Florida 32137-1609. Tất cả hình ảnh sẽ được trả lại sau khi scan xong. Xin cám ơn.

Trang chính / Home page