Gia đình/Family of
Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

../../55th.jpg
Gặp gỡ lúc đầu / First encounters

(Christmas 1966-New Year 1967)

Phan Thiện Châu và Nguyễn Phương-Mai gặp nhau trong cuộc họp mặt Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tại Mỹ dịp Lễ Chúa Giáng-sinh, ngày 24-12-1966 tại Barat College, Lake Forest, Illinois. Sau đó đi bus về Washington, DC, nơi Châu đang làm việc, rồi đi New York, vì Phương-Mai lúc đó học tại New York University một lục cá nguyệt ở tại lục địa trước khi trở lại East-West Center, University of Hawaii, Honolulu. Chau and Phuong-Mai met each other at the Christmas gathering of the Vietnamese Catholic Students Association in America on 24 December 1966, at Barat College, Lake Forest Illinois. After Christmas, we traveled to Washington, DC, where Chau was working, then on to New York where Phuong-Mai was studying at New York University on a semester-on-the-mainland exchange from the East-West Center, University of Hawaii, Honolulu.

19661224dance
Dec.24, 1966
Barat College, Libertyville, IL
19661227-WDC
Dec. 27, 1966
Washington Memorial, DC
196612-175
Dec.29, 1966
New York City
Rockefeller Center

Đám Hỏi / Engagement, 15-2-1967
Đám Cưới / Wedding, 8-4-1967


Trang Nhà / Homepage