Cô Phan Ngọc-Quới / Miss Ann Ngoc-Quoi Phan

1929-2018

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin tưởng, phó thác và tạ ơn Đức Kitô Phục Sinh,

gia đ́nh chúng tôi xin kính báo cùng

thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

 

Chị, Cô, D́, Bà D́ của chúng tôi là

CÔ ANN PHAN NGỌC QUỚI

Đă được Chúa gọi về

lúc 1 giờ 19 chiều Chúa nhật 18 tháng 02 năm 2018

tại Seaside, California. Hưởng thọ 89 tuổi

 

CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

 

Thăm linh cửu và đọc kinh cầu nguyện

Mission Mortuary, 450 Camino El Estero

Monterey, California 93940, Tel.: 831-375-4129

Thăm viếng: thứ sáu, 02 tháng 3, từ 1 giờ đến 6 giờ chiều

Đọc kinh lần chuổi: 6 giờ đến 7 giờ chiều

 

Thánh Lễ An Táng tại

St. Francis Xavier Catholic Church

1475 LaSalle Avenue, Seaside, California 93955

Thứ bảy, 03-03-2018, lúc 12:30 trưa

 

Vào huyệt vào tháng 5-2018 (Ngày giờ sẽ tin sau.)

San Carlos Cemetery

729 Fremont Street  Monterey, California 93942

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

 

Em: Phan Thiện Ân, Ḍng Chúa Cứu Thế, Nha Trang, Việt Nam

Em: Phan Thiện Châu, Palm Coast, Florida

 

Các con, cháu, chắt của

Elizabeth Phan Thị Vĩnh & Phanxicô Hoàng Xuân Thắng

Elizabeth Phan Thị Lệ-Xuân

Antôn Phan Thiện Vinh & Jean May Wang

Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

OBITUARY

 

In the spirit of hope, acceptance and gratitude

to the Lord of the Resurrection

our family hereby announces to relatives and friends that

 

Our sister, aunt, grand-aunt

MISS ANN NGOC-QUOI PHAN

Has been called by God at 1:19 PM

On Sunday, February 18, 2918

at Seaside, California, at age of ­89

 

FUNERAL ARRANGEMENTS

 

Visiting hours at

Mission Mortuary, 450 Camino El Estero

Monterey, California 93940, Tel.: 831-375-4129

Friday, March 2nd, 2018, from 1 PM to 6 PM

Rosary and Prayer: 6 to 7 PM

 

Funeral Mass

On Saturday, March 3rd, 2018 at 12:30 PM

St. Francis Xavier Catholic Church

1475 LaSalle Avenue, Seaside, California 93955

 

Entombment in May 2018 (Date and time to be announced)

San Carlos Cemetery

729 Fremont Street  Monterey, California 93942

 

FAMILY OF THE DECEASED

 

Rev. Phan Thiện Ân, Redemptorist Fathers, Nha Trang: Brother

Dr. Chau Thien Phan, Palm Coast, Florida: Brother

 

Children & grandchildren & great-grandchildren of

Elizabeth Vĩnh Phan & Francois Thắng Hoang

Elizabeth Lệ-Xuân Phan

Anthony Vinh Thiện Phan & Jean May Wang

Châu Thiện Phan & Teresa Phương-Mai Phan


Biography
http://phancity.net/Ann_NgocQuoi_Phan/AnnNgoc-QuoiPhan_bio.html

Picture gallery
(under construction)

Đại Học / Higher Education


Before leaving Vietnam, 1949 (age 20)
BA, Social Sciences, 1953
St. Xavier College, ChicagoMaster of Social Work, 1956
Loyola University, Chicago
University of Michigan, Ann Arbor
Post MSW Social Work
University of Leeds, Leeds, England
Teaching English to Speakers of Other Languages
(TESOL), PG Diploma, 1962
Chapman College, Monterey, CA
School/Career Counseling

Những năm hoạt động
/ Working years


Saigon, 1958 (age 29)
after return from the USA

                                                         


Saigon, June 1974 (45)
on her home's rooftop terrace